جستجو: کرمان

کرمان %da%a9%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%af

امروز میخوایم در مورد یکی از کویرهای زیبای ایران که بهش قطب گرمایی زمین میگن…

کرمان meymand5

امروز می خوام ببرمتون به جایی که اهالیش هنوز که هنوزه دارن در دل کوه…