جستجو: سمنان

سمنان %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%88%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae

با شروع فصل پاییز، دیدن مناطق گرمسیر و کویری خیلی میچسبه. بعضی از این مناطق…