جستجو: کویرنوردی

کرمان

امروز میخوایم در مورد یکی از کویرهای زیبای ایران که بهش قطب گرمایی زمین میگن…