جستجو: کویرنوردی

کرمان %da%a9%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%af

امروز میخوایم در مورد یکی از کویرهای زیبای ایران که بهش قطب گرمایی زمین میگن…